Događanja

U spomen na fra Andriju Zirduma

Žeravac (BiH), 8. veljače 1937. – Slavonski Brod (RH), 29. veljače 2017.

Osnovnu školu pohađa u rodnom mjestu. Nižu gimnaziju pohađa u Derventi i Slavonskom Brodu, a višu u Visokom. Novicijat pohađa u Kraljevoj Sutjesci, a filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Ljubljani. U Ljubljani je i magistrirao 1968. te doktorirao 1977.

Za svećenika je zaređen 1963. kao član Franjevačke provincije Bosne Srebrene; od tada je obavljao različite službe u provinciji i nadbiskupiji, između ostaloga, bio je profesor i dekan na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu; od 1987. djeluje na Plehanu. Nakon rušenja plehanskog samostana 1992. nekoliko mjeseci boravi u inozemstvu, odakle izbjeglicama doprema humanitarnu pomoć.  U Slavonskom Brodu službuje petnaest godina, a potom je župni vikar u rodnom Žeravcu.

Područje znanstvenog interesa su mu srednji vijek i doba turske okupacije Bosne. Autor je brojnih studija i članaka iz narodne i crkvene prošlosti, posebice franjevačke; prevodi, piše prikaze knjiga, organizira brojne znanstvene skupove, prati izdavačku djelatnost. Pomaže kulturnu obnovu svoga kraja, inicijator je obnove oštećenih crkava u Bosni i Hercegovini. Velik je zaljubljenik u umjetnost i kolekcionar veoma vrijedne zbirke umjetnina Žeravac.

Od mnoštva djela treba izdvojiti:

Pisma bosanskih franjevaca 1850. – '70.

Početci naselja i stanovništva brodskog i gradiškog kraja 1698. – 1991.

Povijest kršćanstva u Bosni i Hercegovini

06

Nalazite se ovdje: Knjižnica Događanja U spomen na fra Andriju Zirduma