OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (dva izvršitelja/ice)

Ur. broj: 228/18-2

U Slavonskom Brodu, 15.05.2018.

Sukladno čl. 10. i 12. Zakona o radu (NN 34/14), čl. 34. i 35. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), čl.6., 13., 15., i 16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski Brod sa 11. sjednice održane 11.05.2018. godine, v.d. ravnateljice Gradske knjižnice Slavonski Brod raspisuje :

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

  1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi obavljanja poslova na Informativno –posudbenom

   odjelu, a najduže do povratka duže vrijeme odsutne djelatnice
       
       2. POMOĆNI KNJIŽNIČAR

- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi obavljanja poslova pomoćnog knjižničara na

Informativno – posudbenom odjelu a najduže do povratka djelatnice s bolovanja.

 

Prilozi:
1. Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)
2. Upute i obavijesti kandidatima (pdf)

 

Poveznice:
Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zapošljavanje
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Nalazite se ovdje: Knjižnica Natječaji OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (dva izvršitelja/ice)