IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA

U Slavonskom Brodu, 13.12.2022.

Na temelju odredbe čl. 3. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci  (NN 107/2021) ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod objavljuje

 

IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA

 

KLASA: 112-01/22-01/5 URBROJ: 2178-1-40-01-22-1 od 12. prosinca 2022. godine za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradsku knjižnicu Slavonski Brod, Informativno-posudbeni odjel na radno mjesto „Pomoćni knjižničar“  - 2 izvršitelja/-ice, koji je objavljen na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod, Gradske knjižnice Slavonski Brod, službenih web stranica, termin Pomoćni knjižničar prema čl. 3. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci mijenja se i glasi Knjižničarski tehničar.

U svim dijelovima teksta Javnog natječaja, kao i Obavijesti kandidatima u kojima se spominje termin Pomoćni knjižničar, mijenja se termin u Knjižničarski tehničar.

Ostale odredbe Javnog natječaja ostaju nepromijenjene.

Dostaviti:

  1. HZZ – područni ured Slavonski Brod
  2. Službene web stranice Gradske knjižnice
  3. Pismohrana

                                                                                              

                                                                                    ravnateljica Gradske knjižnice  Slavonski Brod

                                                                                                          Ružica Bobovečki, prof.

Nalazite se ovdje: Knjižnica Natječaji IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA