Dječji odjel

Dječji odjel smješten je u prizemlju objekta Gradske knjižnice, gdje zaprema prostor od 92 m2. Svojom djelatnošću ovaj odjel obuhvaća djecu predškolskog uzrasta i djecu id 1. do 8. razreda osnovne škole. U njegovu prostoru smješteni su bogat knjižni fond i popularni časopisi za djecu.

Na ovom Odjelu obavljaju se svi stručni poslovi koji se odnose na upis korisnika, posudbu knjižne građe, prihvat i razduživanje vraćenih knjiga, te vođenje svih evidencija o tim aktivnostima. Osim toga, na Odjelu se koncipiraju i postavljaju adekvatne  tematske izložbe, organiziraju primjereni programi popularizacije knjige i čitanja (književni susreti, predstavljanje novih knjiga, prikazi novih knjiga), te organiziraju i provode i druge akcije, koje su u tijesnoj vezi sa stvaralaštvom djece i ispoljavanjem njihovih kreativnih sposobnosti. Igraonica je prostor za dječju igru, sa 20 sjedećih mjesta, adekvatno opremljen didaktičkim pomagalima, te računalnom opremom za igranje računalnih igara i edukaciju najmlađih za služenjem račzunalom. Osnovna svrha igraonice je - zanimljiva, slobodna ili tematski prigodna igra, koja pod stručnim vodstvom voditelja prati zahtjeve i dobne različitosti djece.

Nalazite se ovdje: Odjeli Čitaonica i dječji odjel