Odjel za odrasle i glazbena zbirka

ili Odjel za odrasle i mladež

Po broju članova, po bogatstvu knjižnog fonda i po veličini prostora Odjel za odrasle i mladež je najveći odjel Gradske knjižnice. Smješten na prvom katu Knjižnice obuhvaća prostor od ukupno 481 kvadratni metar. U tome, estetski i funkcionalno uređenom prostoru, u slobodnom je pristupu 55 000 knjiga razvrstanih po UDK.

O djelatnostima...

Osim pomenutih, na ovom Odjelu se koncipiraju i postavljaju i tematske izložbe knjižne građe, te organiziraju i drugi programi vezani za popularizaciju knjige i čitanja, kao što su: književni susreti, predstavljanje novih knjiga, prikazi novih knjiga u medijima, te provođenje drugih oblika promidžbe i afirmacije pisane riječi.

... kompjuterizaciji...

Na Odjelu posudbe instalirana je i kompjuterska konfiguracija za cirkulaciju knjižne građe, za pretraživanje datoteka Knjižnice i baza podataka drugih nositelja informacija u knjižnično-informacijskom sustavu Republike Hrvatske.

... i radu u knjižnici

Odjel posudbe opremljen je i s dvadesetak mjesta za rad korisnika u Knjižnici, što, uz Studijsku čitaonicu, znatno povećava kapacitete za organizaciju i odvijanje takvih aktivnosti.

Glazbena zbirka

Tijekom 2002. Gradska knjižnica je započela sa nabavom glazbene građe na compact discovima (CD) sa željom da Vam omogućimo njeno slušanje u Glazbenom kutku naše Knjižnice i njenu posudbu.Glazbenu građu za slušanje u prostorima Knjižnice možete odabrati iz printanog izdanja BILTENA PRINOVA GLAZBENE ZBIRKE koji se nalazi na jednom od dva CD PLAYER-a u Glazbenom kutku Knjižnice.

Fond ove građe sadrži oko 900 jedinica. Osim u tiskanom obliku, BILTEN PRINOVA glazbene zbirke možete pretraživati i na dostupnim računalima Gradske knjižnice. Dodatna objašnjenja u vezi sa pretraživanjem i korištenjem glazbene građe u našoj Knjižnici možete dobiti na Informativno-posudbenom odjelu.

Nalazite se ovdje: Odjeli Odjel za odrasle i glazbena zbirka