Ostale usluge

C J E N I K

usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod

  1. Članarina na Odjelu za odrasle...................................................................... 15€/113,02 kn
  1. Članarina na Dječjem odjelu.......................................................................... 15€/113,02 kn
  2. Članarina za drugo dijete na Dječjem odjelu...................................................10€/75,35 kn
  3. Članarina za treće i svako sljedeće dijete........................................................ bez naknade
  4. Članarina za umirovljenike...............................................................................8€/60,28 kn
  5. Članarina za studente......................................................................................8€/60,28 kn
  6. Članarina za nezaposlene................................................................................8€/60,28 kn
  7. Kolektivna članarina........................................................................................12€/90,41 kn
  8. Obiteljska članarina..................................................................................... 20€/150,69 kn
   10. Turistička članarina ( 3 mjeseca )....................................................................6€/45,21 kn
  1. Polugodišnja članarina...................................................................................8€/60,28 kn
  2. Kreativne radionice za nečlanove Knjižnice...................................................5€/37,67 kn
  3. Članarina OSI ................................................................................................ 3€/22,60 kn
  4. Izbor literature za diplomske i dr. radove.......................................................bez naknade
  5. Zadržavanje knjige izvan roka posudbe (po danu).........................................0,10€/0,75 kn
  6. Najveći iznos zakasnine po knjizi................................................................... 20€/150,69 kn
  7. Duplikat iskaznice...........................................................................................3€/22,60 kn
  8. Oštećenje knjige (za svaku oštećenu stranicu, do pet stranica).....................0,50€/3,77 kn
  9. Oštećenje korica knjige..................................................................................5€/37,67 kn
  10. Oštećenje bar cod naljepnice........................................................................ 2€/15,07 kn
  11. Rezervacija knjige...........................................................................................1€/7,53 kn
  12. Međuknjižnična posudba............................................................................... 3€/22,60 kn
  13. Fotokopiranje jednostrano (c/b) .....................................................................0,10€/0,75 kn
  14. Fotokopiranje dvostrano (c/b)......................................................................... 0,15€/1,13 kn
  15. Fotokopiranje u boji.........................................................................................0,50€/3,77 kn
  16. Zadržavanje CD, DVD izvan roka posudbe (po danu)........................................ 1,5€/11,30 kn
  17. Ispis stranice (c/b po stranici )......................................................................... 0,10€/0,75 kn
  18. Ispis stranice u boji.......................................................................................... ..0,50€/3,77 kn
  19. Spiralni uvez 10, 12, 20 mm............................................................................... 1€/7,53 kn

  Fiksni tečaj konverzije €: 7,53450 kn        

Fiksni tečaj konverzije €: 7,5345 kn

 

Nalazite se ovdje: Usluge Ostale usluge