Posudba

Moguće je posuditi maksimalno tri knjige na rok od trideset dana.

Za svaku posuđenu knjigu plaća se naknada u iznosu 1,00 kn. Moguće je produljiti rok posudbe na još jedan mjesec uz predočenje knjiga radnicima za pultom. Naknada za produljenje za svaku posuđenu knjigu iznosi također 1,00 kn.

Moguće je i rezervirati knjige. Uz popunjavanje odgovarajućeg obrasca za rezervaciju korisnik plaća naknadu u iznosu 5,00 kn po jednoj rezervaciji.

Zakasnina iznosi 0,50 kn po jednom danu po svakoj zadržanoj knjizi!

VAŽNO: LEKTIRU NIJE MOGUĆE REZERVIRATI

Nalazite se ovdje: Usluge Posudba