O B A V I J E S T kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem intervjua za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto pomoćni knjižničar – 1 izvršitelj/ica

U Slavonskom Brodu, 7.7.2021.

Temeljem članaka 8. i 24. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod, članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod, čl. 6. te čl. 11. do 16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos pomoćni knjižničar, 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na Informativno-posudbenom odjelu za odrasle, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenih web stranica Gradske knjižnice Slavonski Brod dana 25. lipnja 2021., daje se sljedeća

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem intervjua za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto pomoćni knjižničar – 1 izvršitelj/ica

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Javnom natječaju za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua održati u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod,

dana 12. srpnja 2021. (ponedjeljak) s početkom u:

   8,00 sati – grupa A

10,00 sati – grupa B

12,00 sati – grupa C

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te su o tome dobili obavijest, kao i raspored dolaska putem elektroničke pošte, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua provesti će se temeljem Uputa i obavijesti kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Gradske knjižnice Slavonski Brod.

Nalazite se ovdje: Knjižnica Natječaji O B A V I J E S T kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem intervjua za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto pomoćni knjižničar – 1 izvršitelj/ica