Ostale usluge

C J E N I K

usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod

 
1. Članarina na Odjelu za odrasle..........................................................................80,00 kn
2. Članarina na Dječjem odjelu..............................................................................80,00 kn
3. Članarina za drugo dijete na Dječjem odjelu.....................................................50,00 kn
4. Članarina za treće i svako sljedeće dijete................................................... bez naknade
5. Članarina za umirovljenike.................................................................................40,00 kn
6. Članarina za studente.........................................................................................40,00 kn
7. Članarina za nezaposlene...................................................................................40,00 kn
8. Kolektivna članarina..........................................................................................60,00 kn
9. Obiteljska članarina.........................................................................................120,00 kn
10.Turistička članarina ( 3 mjeseca )......................................................................30,00 kn
11. Polugodišnja članarina.....................................................................................40,00 kn
12. Kreativne radionice za nečlanove Knjižnice.....................................................25,00 kn
13. Izbor literature za maturalne, diplomske i dr. radove................................bez naknade
14. Zadržavanje knjige izvan roka posudbe (po danu)..............................................0,50 kn
15. Najveći iznos zakasnine po knjizi.....................................................................100,00 kn
16. Duplikat iskaznice..............................................................................................10,00 kn
17. Oštećenje knjige (za svaku oštećenu stranicu, do pet stranica).........................3,00 kn
18. Oštećenje korica knjige......................................................................................30,00 kn
19. Oštećenje bar cod naljepnice.................................................................................15,00 kn
20. Rezervacija knjige....................................................................................................5,00 kn
21. Posudba knjige (po knjizi)........................................................................................1,00 kn
22. Međuknjižnična posudba.......................................................................................20,00 kn
20. Fotokopiranje jednostrano (c/b) .............................................................................0,20 kn
21. Fotokopiranje dvostrano (c/b).................................................................................0,30 kn
22. Fotokopiranje u boji.................................................................................................2,00 kn
22. Zadržavanje CD, DVD izvan roka posudbe (po danu)........................................... 10,00 kn
23. Korištenje interneta za članove Knjižnice .......................................................bez naknade
24. Korištenje interneta za nečlanove Knjižnice (1 sat).................................................2,00 kn
25. Ispis stranice (c/b po stranici )..................................................................................0,20 kn
26. Ispis stranice u boji...................................................................................................2,00 kn
27. Spiralni uvez 10 mm...................................................................................................3,00 kn
28. Spiralni uvez 12 mm...................................................................................................5,00 kn
29. Spiralni uvez 20 mm...................................................................................................7,00 kn
30. Toplinski uvez 12 mm.............................................................................................. 10,00kn
31. Toplinski uvez 15 mm.............................................................................................. 12,00 kn
32. Toplinski uvez 36 mm...............................................................................................15,00 kn

Nalazite se ovdje: Usluge Ostale usluge