IN MEMORIAM Branka Solina (Sibinj, 11. rujna 1944. – Slavonski Brod, 16. studenoga 2020.)

 
 
Branka Solina je rođena 1944. godine u Sibinju kod Slavonskog Broda. Od 1966. godine radi u knjižničarskoj struci, cijelo vrijeme u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod. Tijekom ratne 1991. godine imenovana je ravnateljicom Knjižnice i na toj je dužnosti ostala do 2008. godine. U Knjižnici je tijekom svog dugogodišnjeg radnog vijeka radila na svim stručnim poslovima, od čega dulje vrijeme na poslovima nabave i obrade knjižnične građe, čime se, naročito njenim zalaganjem, pored osjetnog povećanja fonda, znatno poboljšala i njegova struktura, kao i bolja dostupnost korisnicima. Najvidljivije rezultate ostvarila je Branka Solina kao ravnateljica Gradske knjižnice. Imenovana je 1991. godine za ratnog ravnatelja i od prvih je dana suočena sa svim teškoćama rata i stradavanjem Knjižnice. Sve svoje snage, znanje i umijeće usmjerila je na spašavanje knjižničnog fonda, osiguravši i organiziravši njegovu evakuaciju. Istodobno je organizirala knjižničnu djelatnost u ratnim uvjetima, tako da je kroz čitavo teško razdoblje Knjižnica uvijek funkcionirala za korisnike. Nakon rata bila je glavni pokretač i realizator sanacije i obnove Knjižnice. Izvanredne napore uložila je u pripremu projektne dokumentacije te prikupljanje novčanih sredstava. Početak 1998. godine označio je povratak Knjižnice u popravljeni i obnovljeni prostor te daljnji napredak Knjižnice.
Stručne, pedagoške i organizacijske sposobnosti Branke Soline kroz dug i djelotvoran radni vijek vidljive su na nekoliko područja njenog djelovanja: kroz neposredan rad na sustavnoj organizaciji edukacije korisnika, kroz rad na stalnom stručnom usavršavanju knjižničnih djelatnika u svojstvu predavača ili organizatora. Aktivna je sudionica domaćih stručnih skupova s referatima i posterima, posebno onih koji se odnose na narodne i školske knjižnice. Autorica je brojnih prikaza i članaka s područja knjižničarstva u različitim časopisima i novinama. Također, kao nastavnik stručnih predmeta u tadašnjem SŠC “Zatko Šnajder” odgojila je niz generacija brodskih knjižničara.
Od samih početaka rada u knjižničarstvu aktivno se uključila i u rad Hrvatskog knjižničarskog društva. U nekoliko je navrata bila predsjednicom Društva knjižničara Slavonski Brod te članicom više komisija i radnih grupa u okviru Hrvatskog knjižničarskog društva, a u jednom je mandatu bila i potpredsjednica Društva.
Branka Solina je 1996. godine odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, koje se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge u kulturi. Za dugogodišnje nesebično zalaganje i postignuća u unaprjeđenju knjižničarske djelatnosti, za očuvanje vrijednog knjižnog fonda za vrijeme Domovinskog rata te obnovu i unaprjeđenje ratom oštećene Gradske knjižnice, 2002. godine Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje Branki Solini javno priznanje Štit Berislavića. Na 34. skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva, 2004. godine u Šibeniku, Branki Solini je dodijeljena Kukuljevićeva povelja kao javno priznanje za dugogodišnji rad i značajne rezultate na području knjižničarstva, nazvano prema Ivanu Kukuljeviću-Sakcinskom, autoru prve hrvatske bibliografije.
Iako je iz Gradske knjižnice otišla u zasluženu mirovinu prije dvanaest godina, kao dugogodišnja ravnateljica i kolegica, kao stručnjak i osoba, ostavila je dubok trag u cijeloj ustanovi i među kolegama knjižničarima.
Neka joj je laka hrvatska gruda.
Djelatnici Gradske knjižnice Slavonski Brod
24 lipanj 2024
All day

Dragi korisnici, ljetno radno vrijeme Knjižnice traje od 24. lipnja do 2. rujna 2024. - ponedjeljak i utorak od 12.00 do 19.30 sati - srijeda, četvrtak i petak od 7.30 […]

Skip to content