O B A V I J E S T kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem intervjua za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničarski tehničar – 2 izvršitelja/ice

U Slavonskom Brodu, 30.12.2022.

Temeljem  članaka 8. i 24.  Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod,  čl. 6. te čl. 11. do  16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te na temelju Zapisnika o otvaranju i analizi prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme  u Gradsku knjižnicu Slavonski Brod, Informativno-posudbeni odjel na radno mjesto knjižničarski tehničar, 2 (dva) izvršitelja/ice, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područnog ureda Slavonski Brod i Gradske knjižnice Slavonski Brod, službenih web stranica dana 12. prosinca 2022., daje se sljedeća

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem intervjua za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničarski tehničar – 2 izvršitelja/ice

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Javnom natječaju za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua održati u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod,

dana 3. siječnja 2023. (utorak) s početkom u:

     8,00 sati – grupa A

  10,00 sati –  grupa B

  12,00 sati –  grupa C

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te su o tome dobili obavijest, kao i raspored dolaska putem elektroničke pošte, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua provesti će se temeljem Uputa i obavijesti kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Gradske knjižnice Slavonski Brod.

04 travanj 2024
04. travnja - 29. kolovoza

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, ono je harmonija mentalnog, duševnog, duhovnog, fizičkog i socijalnog blagostanja. Kreativne radionice osmišljene su kao sigurno okruženje gdje ćete imati priliku istražiti vlastite kreativne potencijale, […]

Skip to content