O B A V I J E S T kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem intervjua za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto knjižničarski tehničar – 1 izvršitelj/ica

U Slavonskom Brodu 6. srpnja 2023.

Temeljem  članaka 8. i 24.  Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod,  čl. 6. te čl. 11. do 16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te na temelju Zapisnika o otvaranju i analizi prijava na Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme  u Gradsku knjižnicu Slavonski Brod, Informativno-posudbeni odjel na radno mjesto knjižničarski tehničar, 1 (jedan) izvršitelj/ica, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područnog ureda Slavonski Brod i Gradske knjižnice Slavonski Brod, službenih mrežnih stranica dana 23. lipnja 2023., daje se sljedeća

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem intervjua za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto knjižničarski tehničar – 1 izvršitelj/ica

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua održati u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod,

dana 10. srpnja 2023. (ponedjeljak) s početkom u:

     9,00 sati

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune te su o tome dobili obavijest, kao i raspored dolaska putem elektroničke pošte, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta  iz Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua provest će se temeljem Uputa i obavijesti kandidatima koje su objavljene na službenoj mrežnoj stranici Gradske knjižnice Slavonski Brod.

Skip to content