O B A V I J E S T kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto računovođa/knjigovođa – 1 izvršitelj/ica

Temeljem  članaka 8. i 24.  Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 22, točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod,  čl. 6. te čl. 11. do  16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te na temelju Zapisnika o otvaranju i analizi prijava na Javni natječaj za prijem na rad na neodređeno vrijeme za radno mjesto računovođa/knjigovođa, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 20.6.2022. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područnog ureda Slavonski Brod i Gradske knjižnice Slavonski Brod, službenih web stranica, 4. srpnja 2022. daje se sljedeća

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto računovođa/knjigovođa – 1 izvršitelj/ica

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Javnom natječaju za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod (multimedijalna dvorana), Trg Stjepana Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod,

dana 6. srpnja 2022. (srijeda) s početkom u 9,00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te su o tome dobili obavijest putem elektroničke pošte, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa i obavijesti kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Gradske knjižnice Slavonski Brod.

There is no Event

Skip to content