O B A V I J E S T kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto računovođa/knjigovođa – 1 izvršitelj/ica

KLASA: 112-01/24-01/9

URBROJ: 2178-1-40-08-24-1

U Slavonskom Brodu, 14.3.2024.

Temeljem  članaka 8. i 24.  Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 22, točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod,  čl. 6. te čl. 11. do  16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te na temelju Zapisnika o otvaranju i analizi prijava na Oglas za prijem na rad na određeno vrijeme za radno mjesto računovođa/knjigovođa, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 1.3.2024. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područnog ureda Slavonski Brod i Gradske knjižnice Slavonski Brod, službenih web stranica, 14. ožujka 2024. daje se sljedeća

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto računovođa/knjigovođa – 1 izvršitelj/ica

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod (Multimedijalna dvorana), Trg Stjepana Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod,

dana 18. ožujka 2024. (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune te su o tome dobili obavijest putem elektroničke pošte, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa i obavijesti kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Gradske knjižnice Slavonski Brod.

Skip to content