O B A V I J E S T o ishodu Javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničar, 1 (jedan) izvršitelj/ica

KLASA: 112-01/23-02/24

URBROJ: 2178-1-40-01-23-1

U Slavonskom Brodu, 18. rujna 2023.

Sukladno čl. 10. st. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22), a vezano za Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničar, 1 (jedan) izvršitelj/ica,

od 18. kolovoza 2023. godine, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba

Slavonski Brod, Gradske knjižnice Slavonski Brod, službenih web stranica, Odluci o prijemu na rad na

radno mjesto knjižničara, 1 izvršitelj/ica, daje se sljedeća

O B A V I J E S T

o ishodu Javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

knjižničar, 1 (jedan) izvršitelj/ica

Daje se obavijest da je po gore navedenom Javnom natječaju primljena  SANJA BRAJKO, magistra

informatologije.

                                                                                                 Gradska knjižnica Slavonski Brod

Skip to content