O B A V I J E S T o ishodu Javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničar, 1 (jedan) izvršitelj/ica

KLASA: 112-01/23-02/11

URBROJ: 2178-1-40-01-23-1

U Slavonskom Brodu, 24. srpnja 2023.

Sukladno čl. 10. st. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22), a vezano za Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničar, 1 (jedan) izvršitelj/ica,

od 23. lipnja 2023. godine, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba

Slavonski Brod, Gradske knjižnice Slavonski Brod, službenih web stranica, Odluci o prijemu na rad na

radno mjesto knjižničara, 1 izvršitelj/ica, daje se sljedeća

O B A V I J E S T

o ishodu Javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

knjižničar, 1 (jedan) izvršitelj/ica

Daje se obavijest da je po gore navedenom Javnom natječaju primljena  INGA DEVČIĆ, mag.cult, smjer Knjižničarstvo.

                                                                                                 Gradska knjižnica Slavonski Brod

lipanj 2024
Ponedjeljak, 24. lipnja 2024.

LJETNO RADNO VRIJEME KNJIŽNICE!

Skip to content