O B A V I J E S T o ishodu Javnog natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničarski tehničar, 2 (dva) izvršitelja/ice na Informativno-posudbenom odjelu

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2178-1-40-01-23-1

 U Slavonskom Brodu, 16. siječnja 2023.

 Sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), a vezano za Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničarski tehničar, 2 (dva) izvršitelja/ice na Informativno-posudbenom odjelu, od 12. prosinca 2022. godine, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Slavonski Brod, Gradske knjižnice Slavonski Brod, službenih web stranica, Odluci o prijemu na rad na radno mjesto knjižničarskog tehničara, 2 izvršitelja/ice na Informativno-posudbenom odjelu, daje se sljedeća

 O B A V I J E S T
o ishodu Javnog natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničarski tehničar, 2 (dva) izvršitelja/ice na Informativno-posudbenom odjelu

Daje se obavijest da su po gore navedenom Javnom natječaju primljene

ENOLA GRGONA, hotelijersko-turistička tehničarka

MAJA BILIĆ, tehničar nutricionist

                                                                                                  

                                                                                                

                                                                                                        Gradska knjižnica Slavonski Brod

There is no Event

Skip to content