O D L U K A o poništenju Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

KLASA: 112-01/24-02/3
URBROJ: 2178-1-40-01-24-1


Slavonski Brod, 25. ožujka 2024. godine

Temeljem  članka 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 8. i 24.  Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod,  čl. 6. te čl. 11. do  16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski Brod sa 30. sjednice Upravnog vijeća održane 22. ožujka 2024. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod donosi:


O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I.

Poništava se Oglas za prijem  u radni odnos na određeno vrijeme u Gradsku knjižnicu Slavonski Brod, na radno mjesto računovođa/knjigovođa, KLASA: 112-01/24-01/6; URBROJ: 2178-1-40-01-24-1 od 1. ožujka 2024. godine, objavljen na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod, Gradske knjižnice Slavonski Brod, službenih web stranica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ravnateljica

Ružica Bobovečki, prof.

Skip to content