OBAVIJEST kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto diplomirani knjižničar – 1 izvršitelj/ica

Ur. broj: 41/2020-2

U Slavonskom Brodu, 18.02.2020.

Temeljem  članaka 8. i 24.  Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 22, točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod,  čl. 6. te čl. 11. do  16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos diplomirani knjižničar, 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na Informativno-posudbenom odjelu za odrasle, objavljen putem HZZ-a i službenih web stranica Gradske knjižnice Slavonski Brod dana 5. veljače  2020., daje se sljedeća

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto diplomirani knjižničar – 1 izvršitelj/ica

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Javnom natječaju za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod (prizemlje), Trg Stjepana Miletića 12, Slavonski Brod,

dana 24. veljače 2020. (ponedjeljak) s početkom u:

    9,00 sati – grupa A

  10,30 sati – grupa B

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te su o tome dobili obavijest, kao i raspored dolaska putem elektroničke pošte, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa i obavijesti kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Gradske knjižnice Slavonski Brod.

There is no Event

Skip to content