ODLUKA o poništenju Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

KLASA: 112-01/24-02/1
URBROJ: 2178-1-40-01-24-1

Slavonski Brod, 29. veljače 2024. godine
Temeljem članka 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), članka 37. Zakona o
ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 8. i 24. Statuta Gradske knjižnice Slavonski
Brod, članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice
Slavonski Brod, čl. 6. te čl. 11. do 16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te u skladu s
Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski Brod sa 28. sjednice Upravnog vijeća održane

  1. veljače 2024. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod donosi:

O D L U K U

o poništenju Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I.

Poništava se Oglas za prijem  u radni odnos na određeno vrijeme u Gradsku knjižnicu Slavonski Brod,
na radno mjesto računovođa/knjigovođa, KLASA: 112-01/24-01/2; URBROJ: 2178-1-40-01-24-1 od 8.
veljače 2024. godine, objavljen na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba
Slavonski Brod, Gradske knjižnice Slavonski Brod, službenih web stranica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ravnateljica
Ružica Bobovečki, prof.

Skip to content