Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto – Računovođa/knjigovođa

Temeljem  članka 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 8. i 24.  Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod,  članka 22., točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod,  čl. 6. te čl. 11. do  16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski Brod sa 27. sjednice Upravnog vijeća održane 30. siječnja 2024. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod raspisuje :

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za radno mjesto
RAČUNOVOĐA/KNJIGOVOĐA
– 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

  • završena četverogodišnja srednja škola ekonomskog usmjerenja
  • jedna godina radnog iskustva
  • poznavanje jednog stranog jezika
  • poznavanje rada na PC-u
  • komunikacijske vještine

Skip to content