Službeni dokumenti

AKTI

Statut gradske knjižnice Slavonski Brod
Izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod  
Evidencija o zbirci osobnih podataka kadrovska
Evidencija o zbirci osobnih podataka korisnici
Pravilnik o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod, 9. 1. 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod, 9. 1. 2019.
Pravilnik o ustupanju javnih prostora Gradske knjižnice Slavonski Brod, 15. 5. 2019.
Pravila za upravljanje javnim dokumentarnim gradivom Gradske knjižnice Slavonski Brod
Pravilnik o provedbi videonadzora, 29.9.2020.
Odluka o visini novčanih naknada usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod, 15. 5. 2019.
Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštitu od požara
Odluka o dvojnom iskazivanju cijena
Odluka o visini novčanih naknada usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod, 28.12.2022.

OSTALI DOKUMENTI

Plan i program rada za 2023. godinu
Strateški plan Gradske knjižnice Slavonski Brod 2018.-2023.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Plan i program rada za 2020. godinu
Pravila Čitaonice

IZVJEŠĆE O RADU

2022.

Izvješće o radu Knjižnice-01.01.-31.12.2022.

Kalendar događanja za 2022.

2021.

Izvješće o radu knjižnice za 2021. godinu
Kalendar događanja za 2021. godinu

2020.

Izvješće o radu knjižnice za 2020. godinu
Kalendar događanja za 2020. godinu

2019.

Izvješće o radu knjižnice za 2019. godinu
Kalendar događanja za 2019. godinu

2018.

Izvješće o radu knjižnice za 2018. godinu
Kalendar događanja za 2018. godinu 

2017.

Izvješće o radu knjižnice za 2017. godinu
Kalendar događanja za 2017. godinu

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2023.

Financijski plan za 2023. 
Plan nabave za 2023.

2022.

Financijsko izvješće za 2022. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2022. godinu
Financijski plan za 2022. 

Plan nabave za 2022.

2021.

Financijsko izvješće za 2021. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. 

Plan nabave za 2021.
Podloga za izradu procedure stvaranja obveza
Procedura zaprimanja i provjere računa

2020.

Financijsko izvješće za 2020. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2020. godinu
Financijski plan 2020. i projekcije 2021. i 2022.
Plan nabave za 2020.

2019.

Financijsko izvješće za 2019. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu 
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedure zaprimanja računa i plaćanja.
Financijski plan za 2019.
Procedura stvaranja obveza za 2019.
Plan nabave za 2019.

2018.

Financijski plan za 2018.
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu
Procedura stvaranja obveza za 2018.
Plan nabave za 2018.

2017.

Financijsko izvješće za 2017. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu
Plan nabave za 2017.
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima za 2017.
Procedura stvaranja obveza za 2017.
Procedura naplate vlastitih prihoda 2017.

2016.

Financijsko izvješće za 2016. godinu
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje op računima za 2016.
Procedura stvaranja obveza za 2016.
Plan nabave za 2016.

2015.

Financijsko izvješće za 2015. godinu
Plan nabave za 2015
Procedure stvaranja obveza za 2015.
Procedure  zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima za 2015.

2014.

Procedure stvaranja obveza za 2014.
Plan nabave za 2014.
Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014.
Odluka o nabavi roba i usluga

2013.

Zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

 

UPRAVNO VIJEĆE

Članovi:

Luka Pongračić, imenovani član UV-a (Grad Slavonski Brod), predsjednik
Matija Bule, imenovani član UV-a (Grad Slavonski Brod)
Bože Radoš, imenovani član UV-a (Grad Slavonski Brod)
Saša Grgurević, imenovani član UV-a (Grad Slavonski Brod)
Goran Vučković, imenovani član UV-a (Gradska knjižnica Slavonski Brod)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Obavijest o načinu omogućavanja neposrednog uvida u rad tijela:

Gradska knjižnica Slavonski Brod osigurava neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na način da zainteresirani građani mogu prisustvovati sjednicama. Sjednicama Upravnog vijeća mogu prisustvovati najviše tri osobe. Gradska knjižnica Slavonski Brod prilikom osiguravanja neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća obvezna je voditi računa o redoslijedu prijavljivanja. Građani koji žele ostvariti pravo na neposredan uvid u rad tog tijela obvezni su ispuniti obrazac koji mogu preuzeti ovdje te isti ispuniti i uputiti na e-mail adresu službenika za informiranje –pristupinformacijama@gksb.hr.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona. Ova se obveza primarno odnosi na državna tijela te predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i druga tijela javne vlasti kada je to opravdano. Građani mogu podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje ako uoče nepravilnosti u osiguravanju javnosti rada.

Zaključci sjednica Upravnog vijeća:

2023.

15. sjednica Upravnog vijeća, 13.3.2023. 

  – Dnevni red 15. elektroničke sjednice Upravog vijeća 

14. sjednica Upravnog vijeća, 15.2.2023.
– Dnevni red 14. elektroničke sjednice Upravnog vijeća

13. sjednica Upravnog vijeća, 29.1.2023.
– Dnevni red 13. elektroničke sjednice Upravnog vijeća

12. elektronička sjednica Upravnog vijeća, 9.1.2023.
– Dnevni red 12. elektroničke sjednice Upravnog vijeća

2022.

11. elektronička sjednica Upravnog vijeća, 28.12.2022.
– Dnevni red 11. elektroničke sjednice Upravnog vijeća

10. sjednica Upravnog vijeća, 7.12.2022.
– Dnevni red 10. sjednice Upravnog vijeća

9. elektronička sjednica Upravnog vijeća, 26.7.2022.
– Dnevni red 9. elektroničke sjednice Upravnog vijeća

8. sjednica Upravnog vijeća, 8.7.2022.
– Dnevni red 8. sjednice Upravnog vijeća

7. sjednica Upravnog vijeća, 9.6.2022.
– Dnevni red 7. sjednice Upravnog vijeća

6. sjednica Upravnog vijeća, 5.5.2022.
– Dnevni red 6. sjednice Upravnog vijeća

5. sjednica Upravnog vijeća, 18.2.2022.
– Dnevni red 5. sjednice Upravnog vijeća
      – Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća

4. sjednica Upravnog vijeća, 27.1.2022.
– Dnevni red 4. sjednice Upravnog vijeća

2021.

3. sjednica Upravnog vijeća, 21.12.2021.
– Dnevni red 3. sjednice Upravnog vijeća

2. sjednica Upravnog vijeća, 23.9.2021.
– Dnevni red 2. sjednice Upravnog vijeća

1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Gradske knjižice Slavonski Brod (poziv)
– Dnevni red 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski Brod

40. sjednica Upravnog vijeća, 23.6.2021.

– Dnevni red 39. sjednice Upravnog vijeća

39. sjednica Upravnog vijeća, 23.6.2021.
– Dnevni red 39. sjednice Upravnog vijeća

38. sjednica Upravnog vijeća, 28.1.2021.
– Dnevni red 38. sjednice Upravnog vijeća
      – Zapisnik 38. sjednice Upravnog vijeća

37. sjednica Upravnog vijeća, 18.1.2021.
– Dnevni red 37. sjednice Upravnog vijeća

2020.

36. sjednica Upravnog vijeća, 22.12.2020.
– Dnevni red 36. sjednice Upravnog vijeća

35. sjednica Upravnog vijeća, 4.12.2020.
– Dnevni red 35. sjednice Upravnog vijeća

34. sjednica Upravnog vijeća, 29.9.2020.
– Dnevni red 34. sjednice Upravnog vijeća

33. sjednica Upravnog vijeća, 31.7.2020.
      – Dnevni red 33. sjednice Upravnog vijeća

32. sjednica Upravnog vijeća, 16.7.2020.
– Dnevni red 32. sjednice Upravnog vijeća
       – Odluka o visini osnovica za izračun plaća

31. sjednica Upravnog vijeća, 15.5.2020.
        – Dnevni red 31. sjednice Upravnog vijeća
– 
Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Gradske knjižnice
        – Odluka kojom se usvaja Izvješće o radu s financijskim pokazateljima za razdoblje od 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020. godine 

30. sjednica Upravnog vijeća, 15.5.2020.
Dnevni red 30. sjednice Upravnog vijeća
       – Izvod iz zapisnika 30. sjednice Upravnog vijeća

29. sjednica Upravnog vijeća, 4.5.2020. (pdf)
Dnevni red 29. sjednice Upravnog vijeća
         – Izvod iz zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća

28. sjednica Upravnog vijeća, 29.1.20020. (pdf)
– Dnevni red 28. sjednice Upravnog vijeća
        – Izvod iz zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća
– Odluku o izmjeni i dopuni članka 61. pravilnika o radu Gradske knjižnice slavonski brod
Odluka o raspisivanju i objavljivanju Natječaja za prijem na rad na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica)
– Odluka o usvojenom Izvješću o radu 01.01. -31.12.19.
Odluka o povećanju osnovice za obračun plaća zaposlenika Gradske knjižnice Slavonski Brod

2019.

27. sjednica Upravnog vijeća, 16.12.2019. (pdf)
– Dnevni red 27. sjednice Upravnog vijeća
        – Izvod iz zapisnika 27. sjednice Upravnog vijeća
        – Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2020.
– Odluka o usvajanju Plana nabave za 2020.
– Odluka o organizaciji nastupa Klape Cambi u sklopu programa „Advent iz davnina“
26. sjednica Upravnog vijeća, 4.12.2019. (pdf)
        – Odluka o nabavi novog sustava vatrodojave u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod
25. sjednica Upravnog vijeća, 9.7.2019. (pdf)
       – Odluka o raspisivanju i objavljivanju oglasa za prijem na rad na neodređeno vrijeme
      – Odluka kojom se usvaja Izvješće o radu s financijskim pokazateljima za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019.
24. sjednica Upravnog vijeća, 15.5.2019. (pdf)
       – Odluka o visina novčanih naknada usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
       – Odluka povodom 71. obljetnice Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
23. sjednica Upravnog vijeća, 7.3.2019. (pdf)
       – Odluka o prihvaćanju prijedloga Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod (pdf)
22. sjednica Upravnog vijeća, 1.2.2019. (pdf)
       – Odluka o povećanju osnovica za obračun plaća (pdf)
21. sjednica Upravnog vijeća, 30.1.2019. (pdf)
       – Odluka kojom se usvaja Izvješće o radu s financijskim pokazateljima za razdoblje 1.1.2018.-31.12.2018. (pdf)
20. sjednica Upravnog vijeća, 15.1.2019. (pdf)
       – Odluka o davanju prijedloga za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
19. sjednica Upravnog vijeća, 9.1.2019. (pdf)
 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)

2018.

18. sjednica Upravnog vijeća, 21.12.2018. (pdf)
       – Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja-ice Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
– Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu provjere znanja i sposobnosti za imenovanje ravnatelja-ice Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
– Odluka o usvajanju financijskog plana za 2019. godinu (pdf)
– Odluka o usvajanju plana nabave za 2019. godinu (pdf)
17. sjednica Upravnog vijeća, 10.10.2018. (pdf)
       – Odluka o raspisivanju i objavljivanju Oglasa za prijem na rad na određeno vrijeme (jedan izvršitelj) II
16. sjednica Upravnog vijeća, 31.8.2018. (pdf)
       – Odluka o raspisivanju i objavljivanju Oglasa za prijem na rad na određeno vrijeme (jedan izvršitelj) (pdf)
15. sjednica Upravnog vijeća, 9.7.2018. (pdf)
       – Odluka kojom se usvaja Izvješće o radu s financijskim pokazateljima za razdoblje 1.1.2018.-30.6.2018. (pdf)
14. sjednica Upravnog vijeća, 28.6.2018. (pdf)
13. sjednica Upravnog vijeća, 26.6.2018. (pdf)
12. sjednica Upravnog vijeća, 21.5.2018. (pdf)
       – Odluka povodom 70. obljetnice Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
11. sjednica Upravnog vijeća, 11.5.2018. (pdf)
       – Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
– Odluka o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
– Odluka o osnivanju Odjela s javnošću i marketinga (pdf)
– Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju pomoćnice ravnatelja (pdf)
– Odluka o raspisivanju i objavljivanju oglasa za prijem na rad na određeno vrijeme (dva izvršitelja) (pdf)
10. sjednica Upravnog vijeća, 30.1.2018. (pdf)
       – Odluka kojom se usvaja Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za razdoblje 1.1.2017.-31.12.2017. (pdf)
9. sjednica Upravnog vijeća, 18.1.2018. (pdf)
    – Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
    – Odluka o ponudi novog ugovora o radu Ivanu Stipiću (pdf)
8. sjednica Upravnog vijeća, 17.1.2018. (pdf)
    – Odluka o poništenju natječaja za ravnatelja-icu Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)

 

 

KNJIŽNIČARSKI PROPISI

ZAKONI

 1. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/201998/2019)
 2. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03,  79/07,  80/11,  125/11, 141/13127/1462/1796/18)
 3. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999151/2003,157/2003Ispravak,  87/200988/201061/201125/2012136/2012 157/2013152/201444/201790/201832/202062/2020)
 4. Zakon o odgoju i obrazovanju i osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst) (NN 126/2012)
 5. Zakon o ustanovama (NN 76/199335/2008127/2019)
 6. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
 7. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/2009)
 8. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)
 2. Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)
 3. Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)
 4. Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)
 5. Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016)
 6. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima, lipanj 2021. u online obliku na poveznici https://pravilnik.kam.hr/ u sunakladništvu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Hrvatskoga državnoga arhiva i Muzejskoga dokumentacijskog centra.
 7. Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)
 8. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/2023)

NACIONALNI STANDARDI

 1. Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021)
 2. Standard za digitalne knjižnice (NN 103/2021)
 3. Standard za školske knjižnice (NN 34/2000)
 4. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008)
 5. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008)

UREDBE, ODLUKE

 1. Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/1999)
 2. Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)

SMJERNICE, NAPUTCI

 1. Smjernice za digitalizaciju kulturne baštine, 11. listopada 2021., na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljene-smjernice-za-digitalizaciju-kulturne-bastine/21484
 2. Naputak za provođenje postupka registracije kulturnoga dobra za knjižničnu građu, na mrežnim stranicama Portala matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj na poveznici: http://maticna.nsk.hr/novosti/naputak-za-provodenje-postupka-registracije-kulturnoga-dobra-za-knjiznicnu-gradu/
 3. Smjernice za nabavu knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod

 

OSTALO

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Pristupnica za upis ili obnovu članarine

lipanj 2023
Ponedjeljak, 05. lipnja 2023.

Zeko - biografija Velimira Zajeca

Skip to content