Solidarni s Ukrajinom!

Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske udruge (EBLIDA) pokrenuo je akciju pod nazivom „Knjižnice za Ukrajinu“. Hrvatsko knjižničarsko društvo prema EBLIDA-inoj akciji izražava solidarnost te poziva sve knjižnice u Hrvatskoj da se pridruže programu pomoći u smislu omogućavanja i pružanja usluga i aktivnosti raseljenim osobama iz ratom zahvaćene Ukrajine. Izražavajući solidarnost i potporu, Gradska knjižnica Slavonski Brod pruža uslugu besplatnog pristupa internetu i računalima te korištenja ugodnog knjižničnog prostora za potrebe održavanja određenih programa, kako za odrasle, tako i za djecu i mlade. Nadalje, tematski izložene knjige na Informativno-posudbenom odjelu za odrasle korisnike predstavljaju kulturnu i znanstvenu poveznicu između ukrajinskog i hrvatskog naroda te su preporuka čitateljima.
Солідарність з Україною!
Європейський офіс бібліотечних, інформаційних та документаційних асоціацій (EBLIDA) розпочав акцію під назвою «Бібліотеки для України». Відповідно до акції EBLIDA, Хорватська бібліотечна асоціація висловлює солідарність і запрошує всі бібліотеки Хорватії приєднатися до програми допомоги у сфері допомоги та надання послуг та активності переселенцям зі зруйнованої війною України. Висловлюючи солідарність та підтримку, Міська бібліотека Славонського Броду надає безплатний доступ до Інтернету та комп’ютера та користування приємним бібліотечним простором з метою ведення окремих програм, як для дорослих, так і для дітей та молоді. Крім того, тематично експоновані книги у Відділі інформацій та позичання книг для дорослих користувачів являються культурним і науковим зв’язком між українським і хорватським народами і є рекомендацією для читачів.
 

 

15 veljača 2024
15. veljače - 25. travnja

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, ono je harmonija mentalnog, duševnog, duhovnog, fizičkog i socijalnog blagostanja. Kreativne radionice osmišljene su kao sigurno okruženje gdje ćete imati priliku istražiti vlastite kreativne potencijale, […]

23 veljača 2024
19:00-20:00

Pozivamo vas u petak, 23. veljače 2024. godine na predstavljanje knjige Rasuti fragmenti postojanja autora Križe Katinića. Autor će održati i prigodno predavanje naziva Čovjek pred pitanjem smisla. Predstavljanje počinje […]

27 veljača 2024
18:00-19:00

Pozivamo vas na  razgovor s autorom knjige PORAZ LJUDSKOSTI. CRKVENI NAUK U EPOHI NUKLEARNOG ORUŽJA. Susret je zakazan za 27. veljače 2024. godine s početkom u 18.oo sati u Velikoj […]

Skip to content