Rad u knjižnici

Korištenje knjižne građe i usluga unutar Knjižnice ostvaruje se na Dječjem odjelu, Odjelu za odrasle, u Studijskoj čitaonici, te Čitaonici dnevnog i tjednog tiska.

Na ovim odjelima korisnicima su na raspolaganju novine, časopisi, enciklopedije, leksikoni i drugi priručnici kao i publikacije koje Knjižnica posjeduje u samo jednom primjerku.

Vrijedne spomena pri ovom načinu pružanja usluga su Zavičajna zbirka odnosno Studijski odjel koji korisnicima stoje na raspolaganju čitavo radno vrijeme Knjižnice.

Za korištenje ove građe potrebno je obratiti se knjižničaru-informatoru. Knjižnična građa posuđena za korištenje u navedenim odjelima Knjižnice ni na koji način ne može se iznositi niti koristiti izvan njenog prostora.

There is no Event

Skip to content