Kontakti

Gradska knjižnica Slavonski Brod
Trg Stjepana Miletića 12
HR-35000 Slavonski Brod
OIB: 95609415987
MB: 3071154

Telefon: +385 35 446 963
Fax: +385 35 445 230
E-mail: gksb@gksb.hrRavnateljica gradske knjižnice Slavonski Brod
Ružica Bobovečki
Telefon: +385 35 446 512
E-mail: ravnatelj@gksb.hr

Odjel za odrasle – informativno posudbeni sa studijskom čitaonicom
Nikolina Bilić
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: nikolina.bilic@gksb.hr

Marina Đukić
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: marina.dukic@gksb.hr

Snježana Katinić
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: snjezana.katinic@gksb.hr

Mato Njivojda
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: mnjivojda@gksb.hr

Irena Tadić
Telefon: 035/446-963
E-mail: irena.tadic@gksb.hr

Maja Bilić
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: maja.bilic@gksb.hr

Enola Grgona
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: enola.grgona@gksb.hr

Inga Devčić
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: inga.devcic@gksb.hr

Anita Anđelić
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: anita.andelic@gksb.hr

Odjel nabave i stručne obrade
Suzana Čerenko
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: suzana.cerenko@gksb.hr


Tehnička služba i zaštita
Verica Grgić
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: verica.grgic@gksb.hr

Zdenka Holik
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: zdenka.holik@gksb.hr

Voditeljica Matične službe
Mirna Grubanović
Telefon: +385 35 448 396
E-mail: mirna.grubanovic@gksb.hr

Odjel nabave i stručne obrade
Darija Mataić Agičić
Telefon: +385 35 445 211
E-mail: dmataic.agicic@gmail.com

Odjel nabave i stručne obrade katalogizacija
Mirela Mjazga
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: mirela.mjazga@gksb.hr

Službenik za informiranje
E-mail: pristupinformacijama@gksb.hr

Odjel odnosa s javnošću i marketinga
Matea Žilić
Telefon: +385 35 447 953
E-mail: matea0zilic@gmail.com

Službenik za zaštitu podataka
E-mail: sluzbenik.za.zastitu.podataka@gksb.hr

Računovodstvo
Matea Filipović
Telefon: +385 35 445 230
E-mail: matea.filipovic@gksb.hr

Dječji odjel
Iva Šokčević
Telefon: +385 35 447 953
E-mail: iva.sokcevic@gksb.hr

Sanja Brajko
Telefon: +385 35 447 953
E-mail: sanja.brajko@gksb.hr


Odjel informatizacije
Goran Vučković
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: goran.vuckovic@gksb.hr

Zavičajna zbirka
Ana Zovko
Telefon: +385 35 446 963
E-mail: ana.zovko@gksb.hr

Kontaktirajte nas

Gdje se nalazimo?

Skip to content