Dječji odjel

Dječji odjel smješten je u prizemlju objekta Gradske knjižnice, gdje zaprema prostor od 92 m2. Svojom djelatnošću ovaj odjel obuhvaća djecu predškolskog uzrasta i djecu od 1. do 8. razreda osnovne škole. U njegovu prostoru smješten je bogati knjižni fond kai i popularni časopisi za djecu.

Na ovom Odjelu obavljaju se svi stručni poslovi koji se odnose na upis korisnika, posudbu knjižne građe, prihvat i razduživanje vraćenih knjiga, te vođenje svih evidencija o tim aktivnostima.

Osim toga, na Odjelu se koncipiraju i postavljaju adekvatne tematske izložbe, organiziraju primjereni programi popularizacije knjige i čitanja (književni susreti, predstavljanje novih knjiga, prikazi novih knjiga), te organiziraju i provode i druge akcije, koje su u koorelaciji sa stvaralaštvom djece i poticanjem njihovih kreativnih sposobnosti kao što su pričaonice srijedom, mjesečne tematske pričaonice i radionice vezane uz obilježavanje pojedinih manifestacija.

Igraonica je prostor za dječju igru, adekvatno opremljen didaktičkim pomagalima. Osnovna svrha igraonice je – zanimljiva, slobodna ili tematski prigodna igra, koja pod stručnim vodstvom voditelja prati zahtjeve u skladu s dobnom različitosti djece.

Skip to content