Odjel nabave i matična služba

Odjel nabave

Nabava novih knjiga jedna je od osnovnih funkcija svake knjižnice.

U izgrađivanju strukture knjižnog fonda Gradske knjižnice u protekle 54 godine njenog postojanja Služba nabave i obradbe novih knjiga imala je izuzetno važnu ulogu. Iako uvjeti za njen rad kroz sve ovo razdoblje i nisu bili najpovoljniji (uglavnom, zbog pomanjkanja novčanih sredstava za nabavu novih knjiga), zahvaljujući sustavnom praćenju izvora relevantnih informacija o izdavačkim novitetima (kao što su: ogledi, izdavački prospekti, i katalozi, razni popisi knjiga, programi izdavačkih kuća, oglasi, tj. reklame u dnevnom tisku, časopisima i javnim medijima, bibliografije, recenzije, kritike, prikazi novih izdanja, a, usto, i osobni posjeti knjižarama, salonima i sajmovima knjiga, antikvarijatima i izložbama), te stalnim praćenjem zahtjeva korisnika, evidentiranih na odjelima posudbe, Služba nabave i obradbe knjiga Gradske knjižnice, racionalnim gospodarenjem sredstvima za ove namjene, uspjela je izgraditi sadržajno bogat knjižnični fond, koji danas ima nešto više od 150 000 knjiga.

Najveći dio toga fonda ostvaren je kupnjom, a neznatan dio darom, te donacijama udruga i institucija. Nabavna politika u Knjižnici ostvaruje se u skladu s planovima razvoja, a njene parametre, za sada još uvijek nedostižne, određuju Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.

Matična služba

Godine 1963. Gradska knjižnica Slavonski Brod dobila je status matične knjižnice za sve vrste knjižnica na području bivše Općine Slavonski Brod. Tu je svoju funkciju obavljala na osnovi Pravilnika o matičnoj djelatnosti u kojem su navedeni svi poslovi i zadaci općinske matične službe.

Novi teritorijalni ustroj Republike Hrvatske s podjelom na županije, gradove i općine, uvjetovao je donošenje nove odluke o mreži matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, što je i učinjeno u ožujku 1995., kada je Gradska knjižnica proglašena županijskom matičnom knjižnicom s ovlastima i obvezama matičnosti prema svim narodnim i školskim knjižnicama na području Brodsko-posavske županije. Taj status stekla je kao najrazvijenija narodna knjižnica na ovome području, koja je osposobljena za sustavno praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica, obavljanje stručnog nadzora nad njihovim radom i pružanje stručne pomoći pri organizaciji njihova poslovanja, uvođenje novih metoda rada, te za upućivanje knjižničnih djelatnika u nove i složenije poslove knjižničarske struke. Taj dio programa svoje matičnosti u proteklom periodu, Knjižnica je djelotvorno ostvarivala u najtješnjoj suradnji s Aktivom školskih knjižničara, osnovanog 1976. među prvima u Hrvatskoj, Društvom knjižničara Slavonski Brod, te Razvojnom matičnom službom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Mrežu narodnih i školskih knjižnica na području Županije Brodsko-posavske čini ukupno 51 knjižnica, od čega 2 gradske i 5 općinske narodne knjižnice, te 33 knjižnice osnovnih škola i 11 knjižnica u srednjim školama ove Županije.

U skladu s preporukama Ministarstva kulture Republike Hrvatske, unatoč materijalno-financijskim teškoćama s kojima se suočava Brodsko-posavska županija, te gradovi i općine u njenom sastavu, čine se napori da svaka općina ima svoju narodnu knjižnicu. Ostvarivanje ovoga cilja iziskuje adekvatan prostor, opremu, temeljni knjižni fond, te stručni kadar, bez čega je nezamislivo osnivanje novih knjižnica.

Obogaćivanje knjižnih fondova u postojećim narodnim i školskim knjižnicima Županije također je jedna od temeljnih obveza njihovih osnivača i županijske matične službe, čemu će se u narednim godinama na svim razinama posvetiti još veća pozornost.

04 travanj 2024
04. travnja - 29. kolovoza

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, ono je harmonija mentalnog, duševnog, duhovnog, fizičkog i socijalnog blagostanja. Kreativne radionice osmišljene su kao sigurno okruženje gdje ćete imati priliku istražiti vlastite kreativne potencijale, […]

23 travanj 2024
18:00-22:00

Dragi svi, pozivamo vas da nam se pridružite na programima u Noći knjige! Vidimo se!

23 travanj 2024
20:00-21:00

Pozivamo vas na program u Noći knjige, 23. travnja 2024. s početkom u 20.00 sati. Gradska knjižnica Slavonski Brod u suradnji s Centrom Ego Ideal, za usluge psihosocijalnog  savjetovanja, poziva […]

Skip to content