Odjel obrade

Odjel obrade mjesto je gdje se knjižnična građa nabavljena svim vrstama nabave, tehnički i stručno obrađuje. Stručna obrada obuhvaća inventarizaciju, klasifikaciju po Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK), predmetno označivanje te katalogizaciju prema jedinstvenim pravilima i standardima.

Skip to content