Odjel odnosa s javnošću i marketinga

Cilj ovog odjela je briga za provođenje marketinga u knjižnicama izdavanjem različitih smjernica, organiziranjem događaja na kojima se predstavljaju najnoviji projekti s ovog područja, organiziranjem tečajeva ili radionica.

Marketing u knjižnicama pridonosi prepoznavanju knjižnice kao važne i informacijama bogate ustanove, posebno u današnje vrijeme kada je informacija vrlo traženi resurs.

Skip to content