Služba nabave i stručne obrade

Služba nabave i obrade korisnicima je nevidljiva služba, ali bez koje nije moguće posuditi knjigu, slikovnicu, koristiti društvene igre te čitati novine i časopise u čitaonici tiska i na odjelima.

Jasno definirana nabavna politika knjižnice i Smjernice za nabavu koje iz nje proizlaze, sustavno i dosljedno usmjeravaju izgradnju knjižnog fonda koji uključuje stalni priljev nove građe, ali i stalno izlučivanja i otpis neaktualne (zastarjele, uništene, otuđene ili oštećene građe).

Građa u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod nabavlja se kupnjom, darom, zamjenom, otkupom Ministarstva kulture i medija i vlastitim izdanjima. Izbor građe temelji se na pregledu oglednih primjeraka građe, odabiru iz tiskanih i elektroničkih kataloških ponuda i prijedlozima korisnika (lista desiderata), a u skladu s aktualnom nakladničkom produkcijom i dostupnošću naslova. U suradnji s knjižničarima ostalih odjela Knjižnice, uz uvažavanje njihovog stručnog mišljenja o potrebama temeljenim za zahtjevima/željama korisnika nabavljaju se knjige (beletristika, stručna, znanstvena i popularno-znanstvena literatura, referentna građa), slikovnice, periodika (novine i časopisi), knjige na stranom jeziku (primarno engleskom), e-građa (audiovizualna i multimedijska građa, npr. CD, DVD), s-građa (edukativne igračke, društvene igre, zvučne slikovnice), stripovi, e-knjige te za potrebe Zavičajne zbirke efemerna građa (razglednice starog Broda i Brodsko-posavske županije).

Sva nabavljena građa stručno i tehnički se obrađuje, odnosno katalogizira se, klasificira i inventarizira kako bi se razvrstala po stručnim skupinama, dobila svoje mjesto na policama i bila vidljiva u katalozima. Tehnička obrada uključuje printanje i ljepljenje naljepnica sa signaturom i bar codom te obilježavanje pripadnosti knjige Gradskoj knjižnici (pečatom).

Intencija je Odjela nabave i obrade učiniti građu dostupnom korisnicima u najkraćem mogućem vremenu i time biti aktivni partner u lokalnoj zajednici glede zadovoljenja obrazovnih i kulturnih potreba, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode.

lipanj 2024
Ponedjeljak, 24. lipnja 2024.

LJETNO RADNO VRIJEME KNJIŽNICE!

Skip to content