Zavičajna zbirka sa studijskom čitaonicom

Zavičajna zbirka

…općenito o zbirci

U okviru sadržajno bogatog knjižnog fonda Gradske knjižnice posebno mjesto i ulogu ima Zavičajna zbirka, koju čini prikupljena, sređena i obrađena tiskana građa, te drugi nosioci informacija, koji se svojim sadržajima odnose na Slavonski Brod i njegovu širu okolicu.

…o sadržaju

Za ovu Zbirku prikupljena su, primjerice, neka od prvih izdanja djela naših zavičajnika: Ivana Velikanovića, Luke Ilića-Oriovčanina, Stjepana Ilijaševića, Stjepana Marijanovića i drugih, te mnogobrojna izdanja djela Ivane Brlić-Mažuranić i Dragutina Tadijanovića. Dakako, tu su i izdanja drugih autora, koji su životom i djelom vezani za Slavonski Brod i njegovu širu okolicu. Dio ove Zbirke čini i 50-tak razglednica Broda, čiji živopisni motivi svjedoče o graditeljskoj baštini ovoga grada.

…o smještaju

Građa Zavičajne zbirke prikupljana je sukcesivno od samog osnutka Knjižnice, ali prostorni uvjeti nisu dopuštali da se ona smjesti na jednom mjestu i tu rasporedi prema važećim stručnim kriterijima. Temeljitom obnovom Gradske knjižnice za potrebe Zavičajne zbirke uređen je i opremljen prostor na katu, neposredno uz Studijsku čitaonicu, u kojem je, nakon brižljivog stručnog rada, smještena građa ove Zbirke.

…i jedinstvenosti

Kako je Zavičajna zbirka dio nacionalnog fonda ove sredine i kao takva dragocjen izvor informacija, koji omogućuje znanstveno-istraživački rad i kompleksnije izučavanje svih raznolikosti života, razvoja i stvaralaštva ovoga kraja, može se očekivati da će se njenom autentičnom građom sve više koristiti, ne samo znanstveni radnici, nego i drugi korisnici.

Studijski odjel

… o smještaju

Smještena na katu, neposredno uz Odjel za odrasle i mladež, te Zavičajnu zbirku, Studijska čitaonica čini zajedno s njima jezgru najvrednije knjižne građe u Gradskoj knjižnici.

…o sadržaju

U njenom prostoru, opremljenom policama i vitrinama za knjige, te specijaliziranim stolovima za studijski rad, nalazi se bogata zbirka raznih enciklopedija, bibliografija, rijetkih knjiga, pretisaka, književnih kritika s pratećim predmetnim katalogom i drugih publikacija iz svih područja znanosti, čija je građa na raspolaganju korisnicima za njihov studijski, istraživački i znanstveni rad. U ovom prostoru moći će se također koristiti i priručnici na engleskom jeziku – The New Encyclopedia Britannica u 32 sv. (1998) i druga slična izdanja, znanstveni i drugi časopisi, vrijedna građa Zavičajne zbirke i Odjela za odrasle i mladež, te knjižna građa koju Gradska knjižnica osigurava korisnicima putem međuknjižnične posudbe.

… o namjeni

Prostor i građa Studijske čitaonice namijenjeni su prioritetno znanstvenim i stručnim djelatnicima, ali isto tako i studentima visokoškolskih ustanova i fakulteta – za temeljitije proučavanje tema iz različitih područja znanosti.

24 lipanj 2024
All day

Dragi korisnici, ljetno radno vrijeme Knjižnice traje od 24. lipnja do 2. rujna 2024. - ponedjeljak i utorak od 12.00 do 19.30 sati - srijeda, četvrtak i petak od 7.30 […]

Skip to content