Međuknjižnična posudba

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima kojima je potrebna građa koja se ne nalazi u fondu Gradske knjižnice Slavonski Brod. Građa se za potrebe korisnika naručuje iz drugih knjižnica u Hrvatskoj i inozemstvu.

Uslugu međuknjižnične posudbe mogu koristiti izravno svi korisnici Knjižnice, a ostali neizravno preko knjižnica u svojem stalnom mjestu boravka.

Zahtjev za posudbu korisnik može ispuniti osobno na posebnom obrascu ili poslati elektroničkom poštom.

Posuđene knjige u pravilu se koriste u prostorima Knjižnice. Knjižnica koja je djelo posudila jamči i odgovara za povrat posuđene građe.

Korisnik se preuzimanjem građe obvezuje koristiti istu, jedino u skladu s odredbama važećih propisa koji reguliraju autorsko pravo i srodna prava.

Cijene usluge: 3€/22,60 kn

Skip to content