Zaštita osobnih podataka

Osnovne informacije

Vaše osobne podatke i koje unesete u ovu Pristupnicu, Gradska Knjižnica Slavonski Brod. (dalje u tekstu: Knjižnica) prikuplja i obrađuje u svrhu upisa/obnove u članstvo Knjižnice a kako bi ste mogli koristiti naše usluge. Ovu Pristupnicu niste obvezni ispuniti, odnosno, niste dužni unositi svoje osobne podatke no bez navedenih podataka Knjižnica neće moći poduzeti potrebne radnje kako bi ste postali korisnik Knjižnice.

Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka jest članak 6. stavak. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ispunjavanjem ove Pristupnice ujedno potvrđujete da ste zaprimili i pročitali sve potrebne informacije koje Vam je Knjižnica kao voditelj obrade osobnih podataka dužna pružiti u skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Što radimo s prikupljenim podacima?

Knjižnica, kao voditelj obrade osobnih podataka će osobne podatke prikupljene u ovoj Pristupnici obrađivati isključivo sa svrhom pružanja usluga iz djelatnosti Knjižnice, te ih neće obrađivati u svrhu koja je različita od prethodno navedenog. Također, za potrebe pružanja usluge Knjižnice Vaše osobne podatke možemo učiniti dostupnim našim poslovnim partnerima (primjerice Vaši podaci mogu biti dostupni društvu koja nam pruža usluge održavanja informatičkog sustava). Sa svim poslovnim partnerima koji imaju pristup osobnim podacima Knjižnica sklapa ugovore o obradi podataka kojima se regulira zaštita tih podataka.

Radi ispunjavanja pravnih obveza Knjižnica , Vaše osobne podatke možemo dostavljati javnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima kada nas na to upućuju važeći propisi (npr. pojedinim ministarstvima). Osim na gore opisan način, osobne podatke koji su sadržani u ovoj Pristupnici Knjižnica neće činiti dostupnim trećim osobama niti će ih slati izvan EU. Knjižnica ne provodi automatizirano pojedinačno donošenje odluka iz članka 2. opće uredbe o zaštiti podataka.

Knjižnica čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te će poduzeti sve razumne mjere kako bi onemogućio pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka neovlaštenim osobama. Vaše obrađene podatke čuvat ćemo sukladno propisima kojima se određuju rokovi čuvanja našeg arhivskog gradiva.

Prava ispitanika

Glede Vaših osobnih podataka koji su predmet ove obrade, imate pravo od Knjižnice dobiti informaciju koje Vaše podatke obrađujemo, tražiti da ih ispravimo ako su netočni, tražiti da ih izbrišemo ili zastanemo obrađivati (što ćemo i učiniti ako nas zakon ili neki drugi propis ne obvezuje da postupimo drugačije) te prigovoriti načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke ako smatrate da to ne radimo na prikladan način.

Knjižnica Vašu privatnost shvaća ozbiljno i svaki zaprimljeni zahtjev će biti pažljivo razmotren te će Vam na isti biti odgovoreno. Zahtjev kojim želite ostvariti neko do navedenih prava možete ostvariti njegovom dostavom na e-mail:  sluzbenik.za.zastitu.podataka@gksb.hr ili poštom na adresu: Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, 35000 Slavonski Brod.    

Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate nas kako bismo otklonili problem, ali također možete kontaktirati i Agenciju za zaštitu osobnih podataka putem internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR –  10000 Zagreb.

veljača 2024
ožujak 2024
Skip to content